วันอังคารที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2551

ฝึกงานเดือนมกราคม 2552

สัปดาห์ที่ 1
วันที่ 29 ธันวาคม 2551
เช็คพัสดุครุภัณฑ์ ภายในโปรแกรมวิชาเทคโน

วันที่ 30 ธันวาคม 2551


วันที่ 31 ธันวาคม 2551
วันที่ 1 มกราคม 2552
วันที่ 2 มกราคม 2552
หยุดปีใหม่ 3 วัน


สัปดาห์ที่ 2
วันที่ 5 มกราคม 2552
จัดทำ blog
วันที่ 6 มกราคม 2552
ลง windows xp และลงโปรแกรมที่ใช้ในคอมพิวเตอร์
วันที่ 7 มกราคม 2552
ตัดผ้าซิลสกรีนจำนวน 36 เมตร และลงโปรแกรม soundforge+phoshow ที่ห้องคอมคณะครุศาสตร์
วันที่ 8 มกราคม 2552
ทำหนังสือในโปรแกรม page Makerเรื่องการ sill screen จัดทำป้ายติดหูฟังที่ห้องคอมคณะครุศาสตร์
วันที่ 9 มกราคม 2552
สัปดาห์ที่ 3
วันที่ 12 มกราคม 2552
ตัดผ้าที่จะซิลสกรีน
วันที่ 13 มกราคม 2552
กรอกสีใส่ขวดแก้วเล็กจำนวน100 ขวด
วันที่ 14 มกราคม 2552
วันที่ 15 มกราคม 2552
สกรีนผ้าให้กับนักศึกษาเอกเทคโนจำนวน 45/25 ซม./ ผืน
วันที่ 16 มกราคม 2552
ทำงานบทเรียนสำเร็จรูป ด้วยโปรแกรม Author were


สัปดาห์ที 4
วันที่ 19 มกราคม 2552
กรอกสีใส่ขวดแก้วเล็ก จำนวน 200 ขวด
วันที่ 20 มกราคม 2552
เพ้นท์ผ้าที่สกรีน
วันที่ 21 มกราคม 2552
สกรีนผ้าให้เอกคอมพิวเตอร์ศึกษา จำนวน72 ผืน
วันที่ 22 มกราคม 2552
สกรีนผ้าให้เอกประถมวัย จำนวน84 ผืน
วันที่ 23 มกราคม 2552
เพ้นท์ผ้าที่สกรีน